onsdag 3 juli 2024

”Pröva icke vart varje ditt steg för dig: endast den som ser långt hittar rätt.” / Dag Hammarskjöld

 Introduktion till läraren

Att vara enbart luststyrd och välja bort det som kräver ansträngning i nuet kan hindra en från att uppnå det som man önskar få längre fram. Lätt nu kan leda till svårt sen. Svårt nu kan leda till lättare sen. Genom att arbeta med detta citat får man upp ögonen för värdet av och nödvändigheten i att anstränga sig för att få det man vill ha på sikt.


Syfte med citatet

 • Tankeväckande.
 • Ger träning i att tänka både kort och långsiktigt.
 • Ger träning i perspektiv och helhetsseende. 
 • Ta de steg i nuet som behövs för att kunna nå längre på sikt.
 • Skapa medvetenhet om vikten av eget ansvar. 
 • Skapa framtidstro och sitt eget fyrljus att gå mot, formulera egna visioner.


Arbetsgången ser ut så här:

 1. Tänka / Tolka. Eleverna skriver av citatet som blir själva rubriken. (Använd med fördel ett papper eller en skrivbok där man både kan rita och skriva.)
  Prata inte om betydelsen utan låt alla göra sin tolkning utifrån egna tankar och därefter illustrera sin text. Ibland hör bilden samman med texten, ibland blir bilden en tolkning i sig. Det här steget går även bra att göra som läxa vilket ökar möjligheten att tänka egna tankar ostört i sin egen takt. 
 1. Tala / Lyssna . Man delar med sig av sin tolkning och visar upp / berättar om sin bild.
  Man får öva tal - muntligt framförande. Viktigt att trygghet råder i gruppen, att alla lyssnar aktivt på de andras tolkningar. Här blir man berikad med flera olika tankar och perspektiv. Alla får komma till tals på lika villkor. Den demokratiska processen tränas naturligt.
 1. Samtal och diskussion. Först här kommer läraren in aktivt.
  Nedan finns ett samtalsunderlag med förslag för läraren att luta sig mot.
 1. Tänka / Reflektion. Synliggöra nyvunna insikter. Både dem man fått genom att utveckla sitt eget tänkande, men också hur man berikats av att lyssna på de andras tolkningar och perspektiv.
         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Samtalsunderlag till det lärarledda samtalet efter elevernas redovisning.

Erfarenheter

Lätt nu: Att välja något planlöst och utan eftertanke, till exempel att scrolla på mobilen, spela dataspel och annat som innebär att bli påfylld utifrån ger kortsiktig tillfredsställelse men det kan kosta det motsatta på sikt. Det kan leda till att man får det svårare sen, att man inte når lika långt i sin utveckling som man skulle kunna ha gjort.
Svårt nu: Leder till lättare sen. Om jag anstränger mig nu och vet mot vilket mål jag arbetar tar jag automatiskt ett steg i taget mot att faktiskt få det jag vill ha. Hamna där jag vill vara i livet. 


Spännande tanke
Tänk om man kunde resa till framtiden och se sig själv som äldre. Få ett slags livsfacit på hur det blev och förstå vilka beslut och handlingar som förde en dit. Både gällande vad man arbetar med och privat. 


Diskutera

Tror du att du skulle göra saker och ting annorlunda idag om du ägnade mer tid åt att tänka mer långsiktigt? Om du ägnade mer tid åt att sätta egna mål och visioner? 


Sammanfattning / Ord på vägen 

Man behöver kunna vara både kort och långsiktig i sin planering. Kom ihåg: Lätt nu, svårare sen. Det är värt att anstränga sig nu för att få det man verkligen vill ha sen. Det du gör kontinuerligt formar din livsväg. Använd det här citatet och låt det bli som ett slags fyrljus som får dig att hålla kursen mot just de mål du vill och behöver i livet. 


Reflektion
Lämna några minuter för deltagarna att tänka / reflektera själva:

Vilka nya insikter har du fått av att arbeta med citatet?

Vilka nya insikter har du fått av att lyssna till de andras tolkningar?


Arbeta vidare?

Ger träning i att tänka långsiktigt och motivation att arbeta mot det man vill uppnå mer medvetet:

Rita en tidslinje för ditt liv från 0-100 år.

Beskriv, skriv (och rita om du vill) hur ditt liv ser ut med jämna mellanrum. Till exempel vart femte och vart tionde år genom livet. 

Vilka har du runt omkring dig? Var / hur bor du? Vad du arbetar med? Vad gör du på fritiden? Hur mår du?  
"Educating the mind without educating the heart is no education at all."

Aristoteles

fredag 7 juni 2024

En båt ligger säkrast i hamnen, men det är inte det båtar byggs för.

 Introduktion till läraren

Livet innebär en ständig serie av förändringar i olika former. Många gånger känner vi människor ett motstånd mot förändringar, det kan vara på grund av oro för det okända eller bara av ren bekvämlighet. Hur som helst är det bra att få reflektera över och synliggöra förändringar som redan gjorts och vad de gett, för att våga genomföra nya förändringar som väntar med bästa möjliga inställning. Få träning i att byta oron mot nyfikenhet och positiva förväntningar istället.

Syfte med ordspråket

 • Medvetandegöra hur nya erfarenheter berikar och bidrar till utveckling. 
 • Inspirera till mod att pröva sina vingar och vidga sina vyer. 
 • Bidra till upptäckarglädje. 


Arbetsgången ser ut så här:


Tänka / Tolka. Eleverna skriver av ordspråket som blir själva rubriken. (Använd med fördel ett papper eller en skrivbok där man både kan rita och skriva.)
Prata inte om betydelsen utan låt alla göra sin tolkning utifrån egna tankar och därefter illustrera sin text. Ibland hör bilden samman med texten, ibland blir bilden en tolkning i sig.
Det här steget går även bra att göra som läxa vilket ökar möjligheten att tänka egna tankar ostört i sin egen takt. 


Tala / Lyssna. Man delar med sig av sin tolkning och visar upp / berättar om sin bild.
Man får öva tal - muntligt framförande. Viktigt att trygghet råder i gruppen, att alla lyssnar aktivt på de andras tolkningar. Här blir man berikad med flera olika tankar och perspektiv. Alla får komma till tals på lika villkor. Den demokratiska processen tränas naturligt.

 

Samtal och diskussion. Först här kommer läraren in aktivt.
Nedan finns ett samtalsunderlag med förslag för läraren att luta sig mot.


Tänka / Reflektion. Synliggöra nyvunna insikter. Både dem man fått genom att utveckla sitt eget tänkande, men också hur man berikats av att lyssna på de andras tolkningar och perspektiv.
Samtalsunderlag till det lärarledda samtalet efter elevernas redovisning.

Erfarenheter

Berätta för eleverna att det finns både barn och vuxna som inte gillar förändringar, eller att prova nya saker. Men man måste våga, för att uppleva något nytt. Om man inte vågar kommer man ju inte att få vara med om nya saker. 


Spännande tanke
Nya situationer kan kännas lite osäkra, förändringar likaså. 

Därför är det nog många som hellre fortsätter som de brukar än vågar prova något nytt eller byta miljö. Kanske var det lite pirrigt för dig att behöva lämna förskolan för att börja skolan? Men tänk vad tokigt om du gått kvar där nu!


Diskutera

Vad tror du är nästa stora steg eller förändring som väntar i ditt liv? Hur känner du inför det? Vad har du för förväntningar? Känner du någon oro? Hur lång tid tror du att det tar innan oron går över? Vad kan du säga till någon som känner sig orolig som tröst eller för att stötta?


Sammanfattning / Ord på vägen 

Det kan vara bra att luta sig mot tidigare erfarenheter när man möter nya situationer eller utmaningar. Du kanske snart ska byta från lågstadiet till mellanstadiet? Du kommer kanske till en ny klass? Känns det pirrigt? Kom då bara ihåg att tänka på det här ordspråket och vad du lärde dig av att arbeta med det så ska du se att det går lättare. Du kommer möta många förändringar under ditt liv och det här ordspråket brukar fungera i de flesta situationer oavsett ålder. Lycka till på färden!


Reflektion
Har ni lärt er någonting nytt av att arbeta med ordspråket? (Både av att tänka på det och att lyssna på andras tankar om det.)


Arbeta vidare?

Dramatisera eller prata om olika händelser som ni tycker stämmer in på ordspråket. Till exempel någon som bara leker med precis samma kamrat hela tiden och inte lär känna andra. Eller någon som stannar inne hela tiden för att spela dataspel och därför missar andra lärorika situationer och utvecklande vänskapsrelationer. 


Du kan också låta eleverna ha ordspråket som utgångspunkt i en skrivuppgift, i text eller serieform. Här kommer säkert en del tolkningar göras med allvar och andra med humor, vilket berikar ytterligare. Det hjälper till att erbjuda nya synvinklar och ger nya tankar - möjlighetstankar. "Educating the mind without educating the heart is no education at all."

Aristoteles

tisdag 14 maj 2024

Det man ger ut får man tillbaka


Jag väljer medvetet att använda vissa specifika ordspråk i början av arbetet i Ordspråksverkstaden. 

Ordspråk som sätter tonen, ger känslomässiga insikter och blir själva grunden vi bygger resten på. 

Jag startar alltid med Gråten är själens tvättmaskin. Arbetet med det ger insikt om känslor och deras betydelse - gör det accepterat att våga visa dem och skapar ett tillåtande klimat att göra det i. 

Ett annat ordspråk som är lätt att ta till sig är detta; Det man ger ut får man tillbaka.

Busenkelt budskap med stor genomslagskraft. Användbart i både små och stora sammanhang. 
Lätt att bygga små stories kring som ger omedelbara AHA-känslor att applicera i sitt eget liv. 

Det jag vill ha behöver jag själv kunna ge. För att få det jag vill ha kanske jag behöver börja med att ge precis det jag önskar. Sätta rätt energi i rörelse. Det behöver inte vara svårare än så. 

"Educating the mind without educating the heart is no education at all."

Aristoteles 

tisdag 23 april 2024

”Livet kan bara förstås baklänges, men det måste levas framlänges.” / Søren Kierkegaard

Introduktion till läraren


Det är så lätt att ta efter och bara följa andra. Låta sig bli påverkad av alla utifrån kommande intryck. Vi lyssnar ofta mer till dessa än till att lyssna inåt, på vår egen inre röst. 

Men genom att vända på allt och visualisera sig själv i slutet av livet kan vi få upp ögonen för vilka frön vi behöver plantera idag för att kunna skörda det vi verkligen vill ha längre fram i livet. Det vi gör idag påverkar det liv vi får. Det vi gör idag bygger vår framtid. 


Syfte med citatet

 • Förstå vikten av egna medvetna handlingar och beslut. 
 • Förstå innebörden av handling / konsekvens och kraften som finns i det.
 • Utveckla förmågan att tänka noga och lyssna inåt. 
 • Skapa sitt liv ansvarsfullt och medvetet. 


Arbetsgången ser ut så här:

 1. Tänka / Tolka. Eleverna skriver av citatet som blir själva rubriken. (Använd med fördel ett papper eller en skrivbok där man både kan rita och skriva.)
  Prata inte om betydelsen utan låt alla göra sin tolkning utifrån egna tankar och därefter illustrera sin text. Ibland hör bilden samman med texten, ibland blir bilden en tolkning i sig. Det här steget går även bra att göra som läxa vilket ökar möjligheten att tänka egna tankar ostört i sin egen takt. 
 2. Tala / Lyssna. Man delar med sig av sin tolkning och visar upp / berättar om sin bild.
  Man får öva tal - muntligt framförande. Viktigt att trygghet råder i gruppen, att alla lyssnar aktivt på de andras tolkningar. Här blir man berikad med flera olika tankar och perspektiv. Alla får komma till tals på lika villkor. Den demokratiska processen tränas naturligt. 
 3. Samtal och diskussion. Först här kommer läraren in aktivt.
  Nedan finns ett samtalsunderlag med förslag för läraren att luta sig mot.
 4. Tänka / Reflektion. Synliggöra nyvunna insikter. Både dem man fått genom att utveckla sitt eget tänkande, men också hur man berikats av att lyssna på de andras tolkningar och perspektiv.Samtalsunderlag till det lärarledda samtalet efter elevernas redovisning.

Erfarenheter

Berätta om något du är stolt över att ha gjort i ditt liv.

Berätta om något du är tacksam över.

Berätta om en egen erfarenhet från ditt liv som du hade gjort annorlunda om du vetat vad den skulle leda till. Eller om något du ångrar att du inte gjorde och varför. 


Spännande tanke
Blunda, lägg handen på hjärtat och känn efter vad som är viktigt för dig att uppnå i ditt liv. 

Se dig själv som 20-åring, 30-åring, 40-åring, 50-åring, 60-åring o.s.v. 

Hur lever du? Vad arbetar du med?

Vilka människor finns i ditt liv och vad betyder de för dig? 

Vad betyder du för dem?


Diskutera

Om vi skulle kunna se på livet från en annan synvinkel - från framtiden, vad skulle vara viktigt för oss då? 

Se dig själv som en vis 90-åring som ser tillbaka på sitt liv. 

Vad ser du? Vad känner du? 

Vad är du stolt och nöjd över att ha åstadkommit i ditt liv? 

Vad är du tacksam över att ha fått uppleva?

Vilka relationer har gett dig mest glädje?

Finns det något du önskar att du hade gjort annorlunda?

Vilka råd vill du ge till dig själv att ta med genom livet?


Sammanfattning / Ord på vägen
Fundera på allt du kan göra för att få det liv du verkligen vill ha. 

Kom ihåg:

Det vi gör idag påverkar det liv vi får. 

Det vi gör idag bygger vår framtid. 


Arbeta vidare?

Skriv ett brev från framtiden till dig själv. Avsändaren är du själv som 90-åring. 

Vad vill du berätta om livet? 

Vilka råd vill du ge? 

Vad vill du skicka med för viktiga tankar?
"Educating the mind without educating the heart is no education at all."

Aristotelesmåndag 15 april 2024

Tillhörighet är motsatsen till utanförskap

Vissa saker är svåra att läsa sig till. Tillhörighet är en sådan. Du kan läsa om vad det innebär, få en insikt om ordets betydelse, men det innebär inte att du kan känna det. Om du själv får insikten men befinner dig i en grupp där otrygghet råder är det ju svårt att känna den där tryggheten som behövs för att öppna upp dörren till känslan av tillhörighet. 

En klass är som samhället i miniatyr. Här möts olika personligheter. Det vi lär oss här tar vi med oss vidare ut genom livet. En klass är en bra plats att få uppleva och träna kontinuerligt på situationer som tränar allt som har med trygghet och respekt att göra. Allt från den demokratiska processen till etik och moral (kunskap om ett slags känslomässigt gemensamt regelverk att förhålla sig inom) kan ge ett varmare gruppklimat, skapa trygghet och genom det en äkta känsla av tillhörighet. 

För att känna äkta tillhörighet i en grupp behöver man arbeta aktivt och kontinuerligt med upplevda övningar och uppgifter. Det behöver få göras. Man behöver delta aktivt och vara en del av det. 

Nu har jag använt mitt ordspråksverktyg i över trettio år och det som från början  bestod av två steg har tack vare eleverna och beprövad erfarenhet över tid utvecklats till fyra. Alla lika viktiga. Fyra steg som bl.a. skapar tillhörighet. 

Jag använder elevnära ordspråk som verktyg och de fyra stegen utgör själva ramen för hur processen går till. Jag har förstått att det ger trygghet i att veta att de olika stegen alltid är detsamma, då blir det lättare för tankarna att flyga fritt när man gör sin tolkning. (Om jag vet hur jag sedan ska delge mina tankar och hur de kommer tas emot behöver jag inte lägga energi på att oroa mig för det...)

Steg ett: Tolka ordspråket, eller citatet, i text och bild. Tränar att lära sig lyssna inåt, tänka egna tankar och lära sig lita till dem. Tränar att skriva och att illustrera. 

Steg två: Redovisning. Att först tala och sedan lyssna. Att lära sig delge de andra sin tolkning under trygga lärarledda förhållanden tränar även självförtroendet, ger talträning och att stå för sina tankar. När man sedan får lyssna aktivt på de andras tolkningar blir man berikad med flera olika perspektiv och får dessutom lära känna de andra för mer än det som syns utanpå... Man får lära känna andra för deras tankar och får upp ögonen för inre egenskaper. 

Steg tre: Samtal och diskussion. Ett lärarlett samtal där visdomar från de olika redovisningarna synliggörs och förstärks. Där insikter får landa och där man möts i ett filosofiskt samtal. Här brukar jag avsluta med mina egna ord på vägen. (Min andemening jag vill skicka med från just det här ordspråket. Något jag aldrig talar om innan alla har fått göra sina egna tolkningar, för att inte styra eller påverka någons tankar.)

Steg fyra: Reflektion. Tänka ett varv till för sig själv. Låta nyvunna insikter sjunka in. Synliggöra hur de olika tolkningarna berikat en. (Sin egen tolkning plus övrigas = många olika perspektiv = berikad = större förmåga till att utveckla ett bra helhetsseende.)

För att känna tillhörighet i en grupp behöver man känna att man har något att ge. Att det finns någon som är intresserad av vad man har att ge. Man behöver också vara öppen för och förstå vad andra har att ge, förstå hur vi alla passar ihop som pusselbitar OM vi lär oss att ge och se hur våra olika tankegångar och sätt att vara kan berika. Gå från "vi och dom" till ett respektfullt vi. Skapa en sund balans av att kunna förstå och respektera andra samt att känna att man själv blir förstådd och respekterad.

Ordspråken blir de dörröppnare, som rätt använt, möjliggör utveckling genom att medverka och göra. Som bidrar till att det vi lär oss kommer inifrån och upplevs (istället för att bli tillsagd eller försöka förstå genom att läsa om det). Arbetet berör känslor och aktiverar tankar på ett sätt som engagerar långtidsminnet, vilket i sin tur gör det lättare att bli till en mer bestående kunskap att luta sig mot i livet. 

Att känna tillhörighet = Motsatsen till utanförskap.

Att vara en bra människa som behövs:Elevtolkning från åk 3


"Educating the mind without educating the heart is no education at all."

Aristoteles

måndag 25 mars 2024

Även solen har sina fläckar

 Introduktion till läraren

Ibland är det bra att kunna avdramatisera när man själv eller någon annan misslyckas med något. Det här ordspråket går bra att använda som tröst, förklaring eller just för att avdramatisera något och få andra att känna sig bättre till mods. 

Ordspråket kan hjälpa till att skapa ett mer tillåtande klimat där man inte behöver känna sig så orolig för att göra fel. Det är ju inte alltid man lyckas göra det där målet eller förstår ett nytt moment i matematiken direkt, det är inget konstigt med det. 

Ju mer tillåtande klimat man har i gruppen desto mer vågar man försöka.


Syfte med ordspråket

 • Få eleverna att förstå att ingen är perfekt, att alla kan göra fel. 
 • Avdramatisera när man misslyckas med något. 
 • Våga pröva saker man inte behärskar och våga misslyckas. 
 • Öka tolerans, förståelse och medkänsla för andra. 
 • Skapa ett tillåtande klimat. 


Arbetsgången ser ut så här:

 1. Tänka / TolkaEleverna skriver av ordspråket som blir själva rubriken. (Använd med fördel ett papper eller en skrivbok där man både kan rita och skriva.)Prata inte om betydelsen utan låt alla göra sin tolkning utifrån egna tankar och därefter illustrera sin text. Ibland hör bilden samman med texten, ibland blir bilden en tolkning i sig. Det här steget går även bra att göra som läxa vilket ökar möjligheten att tänka egna tankar ostört i sin egen takt.
 2. Tala / Lyssna. Man delar med sig av sin tolkning och visar upp / berättar om sin bild.
  Man får öva tal - muntligt framförande. Viktigt att trygghet råder i gruppen, att alla lyssnar aktivt på de andras tolkningar. Här blir man berikad med flera olika tankar och perspektiv. Alla får komma till tals på lika villkor. Den demokratiska processen tränas naturligt. 
 3. Samtal och diskussion. Först här kommer läraren in aktivt…
  Nedan finns ett samtalsunderlag med förslag för läraren att luta sig mot.
 4. Tänka / Reflektion. Synliggöra nyvunna insikter. Både dem man fått genom att utveckla sitt eget tänkande, men också hur man berikats av att lyssna på de andras tolkningar och perspektiv.

 
Samtalsunderlag till det lärarledda samtalet efter elevernas redovisning.

Erfarenheter

Berätta för eleverna om någon gång du själv ”trampat i klaveret” Berätta hur det kändes och hur det slutade. Hade du varit hjälpt av det här ordspråket då?


Spännande tanke
Man måste få prova på nya saker och tillåta sig att misslyckas innan man kan det eller blir bra på det. För att våga måste man förstå att det inte gör något om man inte lyckas perfekt direkt. Tillsammans kan man skapa ett tillåtande klimat där alla vågar misslyckas, vågar prova nya saker. För det är ju så man lär sig.


Diskutera

Varför är man rädd ibland för att göra fel eller för att misslyckas? Vad tror ni?
Är det någon som vill dela med sig av en egen erfarenhet? 


Sammanfattning / Ord på vägen
Prova att använda ordspråket som tröst eller uppåtpuff nästa gång någon du känner råkar göra något misstag. Då erbjuder du ett känslomässigt stöd och hjälper till att avdramatisera situationen så den andra känner sig bättre. Glöm inte att det även gäller dig själv. 


Sista frågan / Reflektion
Har ni lärt er någonting nytt av att arbeta med ordspråket?


Arbeta vidare?

Hitta på en lite teatersketch som hör ihop med ordspråket. Det kan exempelvis vara någon som ”trampar i klaveret” och gör ett misstag. Eller någon som gör någonting, men inte lika bra som de andra. Låt sketchen sluta med att någon säger ordspråket: Även solen har sina fläckar. 


"Educating the mind without educating the heart is no education at all."

Aristoteles